Teknisk Dykking AS

PSAI Kurs

PSAI har som de fleste andre organisasjoner kurs fra nybegynner til full trimix. Vi har hovedsaklig valgt å kjøre videregående kurs og tekniske kurs for PSAI. Det som er bra med PSAI er at sertifikater lages i England og vi har sertifikatene en til to uker fra vi sender inn sertifiseringene og vi kjører litt lavere priser på noen av disse kursene da sertifisering av manualer er litt rimeligere på tross av at de er like gode som for andre organisasjoner.
Mer informasjon om PSAI her: www.psai.com

PSAI Nitrox kurs
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å bruke oksygenberiket luft (Nitrox) med oksygenkonsentrasjoner opp til 40%
Opptakskrav: 15 år, sertifisering fra internasjonalt anerkjent Open Water kurs.
Innhold: 4 teorikvelder og 2 sjødykk.
Spesielle utstyrskrav: Godkjent oksygenvasket sylinder med arbeidstrykk 200- 232 bar og minimum 15 liter.
Kurspris: kr. 2.500,- + gass

PSAI Advanced Nitrox kurs
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å bruke oksygenberiket luft (Nitrox) med oksygenkonsentrasjoner opp til og med 100% (EAN 22 til Oksygen) og er et introduksjonskurs til avansert dekomresjonsdykking hvor det brukes skifte til dekogass for akselert dekompresjon. Maks dybde er 45 meter.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Nitrox Diver kurs.
Innhold: 3 teorikvelder og 6 sjødykk.
Spesielle utstyrskrav: Dobbelsett med isolasjonsmanifold (Enkeltflaske og kran med dobbelt uttak godkjennes forutsatt 2 uavhengige ventilsett stageflaske rigget for inntil 100% oksygen, smb, reel, 2 stk bottomtimere (computere)
Kurspris: kr. 5.100,- + gass.

PSAI Extended Range kurs
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å dykke dypere enn 45 meter med maks dybde 55 meter. Bunngass er luft og dekompresjonsgass er Nitrox.
Normalt anbefaler vi Trimix (60m) til de som etterspør dette kurset, men for de som insisterer veldig og kan vise til langt mer erfaring enn minimumskravene kjører vi i enkelte tilfeller likevel kurset.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Advanced Nitrox kurs. I tillegg kreves minimum 75 loggede sjødykk, hvorav 20 dypere enn 30 meter.
Innhold: 4 teorikvelder og 6 sjødykk.
Spesielle utstyrskrav: Dobbelsett med isolasjonsmanifold, stageflaske rigget for inntil 100% oksygen, smb, reel, 2 stk bottomtimere (computere).
Kurspris: kr. 7.000,- + gass

PSAI Trimix kurs (60 meter)
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å dykke inntil 60 meter med heliumbaserte bunngasser med tihørende avanserte dekompresjonsteknikker. Bunngass er trimix og dekogass(er) er Nitrox.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Advanced Nitrox kurs. I tillegg kreves minimum 100 loggede sjødykk, hvorav 30 dypere enn 30 meter Innhold: 4-5 teorikvelder og 6 sjødykk.
Spesielle utstyrkrav: Dobbelsett med isolasjonsmanifold, 2 stk stageflasker rigget for inntil 100% oksygen, smb, reel, 2 stk bottomtimere (computere).
Kurspris: kr. 7.000,- + gass.

PSAI Trimix kurs (80 meter)
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å dykke inntil 80 meter med heliumbaserte bunngasser med tihørende avanserte dekompresjonsteknikker. Bunngass er trimix og dekogass(er) er Nitrox.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Extended Range eller Trimix (60 meter) kurs. I tillegg kreves minimum 250 loggede sjødykk, hvorav 50 dypere enn 40 meter og 30 dypere enn 50 meter
Innhold: 4-5 teorikvelder og 6 sjødykk.
Spesielle utstyrkrav: Dobbelsett med isolasjonsmanifold, 3 stk stageflasker rigget for inntil 100% oksygen, smb, reel, 2 stk bottomtimere (computere).
Kurspris: kr. 10.000,- + gass.

PSAI Trimix kurs (100 meter)
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å dykke inntil 100 meter med heliumbaserte bunngasser med tihørende avanserte dekompresjonsteknikker. Bunngass er trimix og dekogass(er) er Nitrox.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra PSAI Trimix 80m kurs (for normoxic/ trimix 60m sertifiserte kan det alternativt kombineres med PSAI trimix 80m).
Innhold: 4-5 teorikvelder og 6 sjødykk.
Spesielle utstyrkrav: Dobbelsett med isolasjonsmanifold, 3 stk stageflasker rigget for inntil 100% oksygen, smb, reel, 2 stk bottomtimere (computere).
Kurspris: kr. 10.000,- + gass.

PSAI Advanced Wreck Diving kurs
Dette kurset er laget for dykkere som ønsker å lære avansert penetrering av vrak med riktig teknikk og etter bestått kurs er man kvalifisert til å penetrere vrak med de pustegasser man tidligere er sertifisert til å bruke.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Advanced Open Water og Nitrox kurs, helst også Advanced Nitrox eller høyere.
Innhold: 6-8 timer teori, trening i linelegging og linedriller på land, 6 vrakdykk med penetrering av vrak.
Spesielle utstyrskrav: Dobbelsett med isolasjonsmanifold (Enkeltflaske og kran med dobbelt uttak godkjennes forutsatt 2 uavhengige ventilsett), primær og backup lykt, primær reel med 100 meter line (minimum 2mm tykkelse), sikkehets linerull med minimum 30 meter line og retningsmarkører, 2 kniver eller annet kutteredskap, smb med reel, notisbok/skriveplate og kompass.
Kurspris: kr. 4.500,-

PSAI Technical Divemaster
Dette kurset er for dykkere som ønsker å jobbe innenfor utdanning av tekniske dykkere under direkte oppsyn av en PSAI instruktør.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert som PSAI Extended Range eller PSAI Trimix (60 m) diver.
Kurspris: kr. 6.500,-

PSAI Gas Blender kurs
Dette kurset er for dykkere som ønsker å lære å blande oksygenberikede (Nitrox) gasser.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Nitrox kurs.
Innhold: 3 - 4 teorikvelder
Spesielle utstyrskrav: det anbefales at studentene bringer med seg en egen godkjent oksygenvasket sylinder og for de som har det kan det også være en fordel å ta med bærbar computer.
Kurspris: kr. 1.800,-

PSAI Advanced Gas Blender kurs
Dette kurset er for dykkere som ønsker å lære å blande helium baserte gasser.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Nitrox kurs.
Innhold: 3 - 4 teorikvelder
Spesielle utstyrskrav: det anbefales at studentene bringer med seg en egen godkjent oksygenvasket sylinder og for de som har det kan det også være en fordel å ta med bærbar computer.
Kurspris: kr. 1.800,-

PSAI Oxygen Service Technician kurs
Dette er et kurs for de som ønsker å lære å oksygenrense dykkerutstyr.
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra internasjonalt anerkjent Nitrox kurs.
Innhold: 3 - 4 teorikvelder
Kurspris: kr. 2.900,-

PSAI SCR Rebreather kurs Dräger Dolphin
Dette er et kurs for de som ønsker å lære å dykke rebreather ned til 40 meter
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra anerkjent Advanced Open Water kurs og anerkjent Nitrox kurs eller tilsvarende.
Innhold: 10 timer teori, 200 minutt dykking
Spesielle utstyrskrav: Av utstyr kreves det at man har egen rebreather. Har man ikke det forhandler vi brukte rebreathere.
Tørrdrakt, kutteredskap, hovedlykt, backuplykt og kompass er standard utstyr på alle PSAI dykkerkurs vi kjører.
Det gjøres oppmerksom på at opptakskravene over er absolutte minimumskrav og at kravene derfor ofte vi være høyere i våre kalde og værharde strøk.
Kurspris: kr. 6.500,- .

PSAI Ice Diver kurs (bare om vinteren :-))
Er man på jakt etter en ekstrem opplevelse, kan is dykking anbefales med de særegene syn og lyder man møter i de frosne innsjøer. Kurset kvalifiserer til å dykke under is innenfor lyssonen, dvs. innenfor 40 meter fra overflaten (horisontal og vertikal avstand).
Opptakskrav: 18 år, sertifisert fra anerkjent Advanced Open Water kurs.
Innhold: 2 kvelder teori, 3 dykk
Spesielle utstyrskrav: Det er ingen spesielle utstyrkrav utenom sportsdykkerutstyr, men tørrdrakt er selvfølgelig påkrevd, samt gode hansker og hette.
Kurspris: kr. 3.500,-

Teknisk Dykking ASTelefon: +47 90894730Nettstedskart