Teknisk Dykking AS

Hvilket kurs og hvilken organisasjoner skal jeg velge?

Vi tilbyr såpass mange ulike dykkerkurs at man fort kan slite med å finne frem. Så for å gjøre det litt enklere, kan vi si at vi anbefaler følgende kursstige uavhengig av hvilken organisasjon man velger:
Open Water kurs (20 meter i Norge, 18 meter internasjonalt)
Advanced Open Water kurs (30 meter)
Nitrox kurs (samme dybde som din høyeste sertifisering)
Essentials (Vi liker å kalle det intro til teknisk dykking, samme dybde som din høyeste sertifisering)
Advanced Recreational Trimix (lett deko, 48 meter med trimix blandinger)
Normoxic/trimix 60 meter (deko til 60 meter med to dekogasser)
Full trimix (deko til 100 meter eller etter erfaring)

Vi kjører også vrakpenetreringskurs og sidemount kurs i sjø.

I tillegg tilbyr vi grottekusene sammen med samarbeidspartenere i Mexico.

Jeg er instruktør for IANTD, PSAI og PADI og tilbyr kurs fra nybegynner til full trimix. Erfaringen på tvers av organisasjonene er noe mine elever i neste omgang nyter godt av, da jeg er opptatt av å plukke opp det beste for å overføre det til mine elever. Vi følger i DIR filosofien i våre kurs.

Generelt kan jeg si at fra og med grunnkurs opp til Advanced Nitrox nivå er kursene fra de forskjellige organisasjonene relativt like. Men på Advanced Nitrox nivå og opp til Full Trimix er det litt forskjellige standarder.

DSAT som er PADI's tekniske avdeling begynner med Tech Deep Diver, som kvalifiserer til å dykke til 50 meter med luft som bunngass og 2 dekoflasker med nitrox opp til 100% oksygen som dekogass. Opptakskrav er at man har Open Water, Advanced Open Water, Nitrox, Deep og Rescue Diver. Neste nivå er Tech Trimix Diver, som er det eneste trimix kurset til DSAT. Dette kurset kvalifiserer til å dykke 75 meter med trimix som bunngass og nitrox opp til 100% oksygen som dekogass. I DSAT systemet er dypere dykking enn dette erfaringsbasert.

PSAI kjører Advanced Nitrox & Decompression Procedures, som har advanced open water og nitroxkurs som opptakskrav. Dette kurset kvalifiserer til å dykke til 45 meter med luft som bunngass og en stage med nitrox opp til 100% oksygen som dekompresjonsgass. PSAI tilbyr deretter enten Extended Range som kvalifiserer til 55 meter med luft som bunngass (et kurs vi ikke anbefaler lenger), eller Trimix 60 meter. Deretter kjører de Trimix 80 meter og så Trimix 100 meter.

IANTD har samme opptakskrav til Advanced Nitrox og dette kurset har noenlunde samme innhold som PSAI sitt. IANTD har også utviklet et kurs som heter Advanced Recreational Trimix. Dette kurset kvalifiserer til begrenset dekompresjonsdykking til 48 meter med trimix som bunngass for å redusere dybderusen og en dekoflaske med nitrox opp til 100% oksygen som dekompresjonsgass. Deretter har IANTD Normoxic Trmix, som kvalifiserer til 60 meter med minimum 20% O2 i trimix blandingen. Deretter har de Full Trimix som er trimix til 100 meter.

Alle disse organisasjonen har et solid og veloverveid utdannelsessystem, med ganske spesifikke kursstandarder der instruktøren har klare retningslinjer å forholde seg til. Det er derfor umulig å anbefale den ene organisasjonen fremfor den andre og det blir hver enkelt sine prefereanser som avgjør. Når man vurderer å bevege seg inn på teknisk dykking, kan man alt etter tidligere erfaring velge enten PSAI /IANTD Advanced Nitrox, DSAT Tech Deep eller IANTD Advanced Recreational Trimix, hvor de to siste er litt dyrere enn det første av den enkle grunn at de er litt mer omfattende. Dette handler derfor om personlige prefereanser og valg, blant annet med hensyn til dybderus. Også trimix kursene er ulike, men her kan man kanskje si at det er greit å fortsette med den organisasjonen man har begynt med. For den som ønsker litt ekstra er det ingen ting i veien for å ta kurs i flere organisasasjoner og/eller bygge på med litt rå sidemount-, vrak- eller grottedykking.

Teknisk Dykking ASTelefon: +47 90894730Nettstedskart