Teknisk Dykking AS

Les dette først!

Vår dykkefilosofi er at nyutdannede dykkere såvel som erfarne dykkere snarest mulig skal utvikle tilnærmet perfekt horisonal trim og svømmeteknikk i sjøen. Med det som utgangspunkt er våre ambisjoner å tilby et komplett utstyrssortiment innen bakplate, vingesystemer og utstyr som er konsistens med DIR filosofien. Dette nyter du som kunde godt av!

Teknisk Dykking’s utstyrsfilosofi baserer seg på Hogarthian (også kjent som DIR konfigurasjonen) som ble utviklet fra slutten av 1980 tallet av pionerer innen teknisk dykking som Sheck Exley, Parker Turner, Bill Main m.fl. I denne perioden økte grottedykking i USA i popularitet, noe som medførte en økning i antall ulykker. Selv om det var mange årsaker til disse ulykkene, som utilstrekkelig trening og dykking utover sine evner, mente man å se at feil eller manglende utstyr var en sterk bidragsyter til disse ulykkene. Ut i fra denne ideen ble det utviklet en enkel og strømlinjeformet utstyrskonfigurasjon kalt Hogarthian (etter Bill Hogarthian Main) som i dag også er kjent som DIR konfigurasjon.  

Teknisk Dykking’s produktutvalg tar utgangspunkt i Hogarthian/ DIR filosofien og er valgt ut med tanke på at alle dykkere snarest mulig skal kunne utvikle perfekt horisontal trim i vannet. Våre produkter er også valgt ut med tanke på at man skal slippe å kjøpe helt nytt utstyr etterhvert som man ønsker å gå videre på dykkestigen. Kjøper man riktig utstyr i utgangspunktet handler det kun om å oppgradere de deler av utstyret som kreves for å kunne gjøre dykkingen på neste nivå på en sikker måte.

Teknisk Dykking’s dykkerkurs følger samme prinsipper som utstyrskonfigurasjonen. Selv om vi kjører kurs for mange organisasjoner og må dekke standardene til den organisasjonen den enkelte student ønsker å bli sertifiserer i, forsøker vi å inkludere DIR filosofien så godt vi kan i alle kurs vi kjører. I og med at vi representerer så mange organisasjoner kan vi plukke det beste fra hver enkelt, selv om det av og til kan føre til at kursene våre kan bli litt mer omfattende enn et standardkurs. En annen grunn til at vi kjører kurs for flere organisasjoner er for å øke vår egen kompetanse og vi er ustanselig på søk etter ny viten som vi kan dele med våre kunder både på kurssiden og utstyrssiden.  

 

Teknisk Dykking ASTelefon: +47 90894730Nettstedskart